Kjøpsbetingelser

1 – Generelt

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av produkter fra www.progear.no. Salgsbetingelsene utgjør sammen med bestillingen innlagt i nettbutikken på progear.no, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Betingelsene nummereres forløpende ved endringer. Vi vil oppbevare informasjon om hvilken versjon av salgsbetingelsene som gjelder for deres bestilling. Næringskjøp er blant annet regulert i markedsføringsloven, personopplysnings-loven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven.

2 – Parter

Selger er: Progear er en del av IT Service Partner AS, Forretningsadresse: Ravneveien 7, 3174 Revetal, registrert i Brønnøysund-registeret (www.brreg.no) med org.nr.: 915 300 006, telefon: — — —, e-post: ordre@progear.no, og blir i det følgende benevnt ”vi”, ”oss” eller ”selger”. Kjøper er: det firmaet/person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt ”dere”, ”deres” eller kjøper.

3 – Gjennomføring av kjøp i nettbutikken

For at dere skal føle dere trygge på hvordan man bestiller/handler i vår nettbutikk, har vi samlet informasjon om kjøpsprosessen og lignende på kjøpshjelpsiden. (www.progear.no/hjelp).

4 – Bestillings- og avtaleprosess

Deres bestilling er bindende når bestillingen er registrert hos oss. Vi er samtidig bundet av deres bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Når vi mottar deres bestilling, bekreftes ordren automatisk. Ordrebekreftelse og kvittering for eventuell kortbetaling vises på skjerm samt sendes til registrert e-postadresse. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når den er mottatt, og undersøk om ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.

4.1 – Merking av faktura

Dersom bestiller vil ha PO nr/bestillingsnr. eller annen informasjon påført faktura fra Progear må dette oppgis ved bestilling.

5 – Opplysninger gitt i nettbutikken

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere bestillingen eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil dere få melding om dette.

6 – Priser

Progear har faste priser på de varer og tjenester som tilbys. Alle priser er oppgitt inklusive merverdiavgift. Totalkostnaden inklusiv merverdiavgift for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m.

Vi tar forbehold om prisendringer frem til gjennomføringen av hvert enkelt kjøp, som følge av endrede priser fra våre partnere, leverandører eller valutaendringer. Den fremførte pris på bestillingstidspunktet på nettsiden vil alltid være gjeldende. Alle priser på nettsiden er i norske kroner (NOK).

7 – Betaling

Kjøpesummen kan gjøres opp gjennom kredittkort, Vipps eller faktura. Ved bruk av kredittkort vil kjøpesummen bli belastet kortet når varen er sendt fra oss.
Ved henting på vårt lager kan betaling skje ved VIPPS eller betaling med betalingskort (Bank Axept), vi tar ikke mot kontantbetaling ved utlevering av varer.

7.1 – Faktura

Ved betaling med faktura samarbeider vi med Svea Finans NUF. For å betale med faktura må du angi ditt personnummer eller organisasjonsnummer, det vil da bli gjort en kredittsjekk. Forutsetningen for å betale med faktura er blant annet at du er folkeregistrert i Norge og over 18 år. Du kan ikke ha noen betalingsanmerkninger. Samtlige faktura er overdratt til Svea Finans NUF sin eiendom, og befriende betaling skal kun skje til Svea Finans NUF. Fakturaens betalingsvilkår er 14 dager.  Ved for sen betaling vil det påløpe purregebyr og forsinkelsesrenter. Ved uteblivelse av betaling vil fakturaen bli overdratt til inkasso.

7.2 – Delbetaling

Gjennom vårt samarbeid med Svea Finans NUF kan du tegne en kontokreditavtale og dermed delbetale ditt kjøp. Kredittiden velger du med å krysse av i det kampanjealternativet som passer for deg. Kjøpet kan alltid betales i sin helhet når som helst, innen forfall.

For å betale med delbetaling må du angi ditt personnummer, det vil da bli gjort en kredittsjekk. Forutsetningen for å ha delbetaling er blant annet at du er folkeregistrert i Norge og over 18 år. Du kan ikke ha betalingsanmerkninger.

7.3 – Eksempel

Effektiv rente ved kjøp på 10 000kr, varighet 12 måneder, 0% rente, etableringsgebyr 195, termingebyr 35 kr: 10,68%

Standard salgsbetingelser for nettbutikken på itsp.no ved salg av produkter.

7.4 – Har du spørsmål kan du ringe 73 93 06 70 for mer informasjon

Allmenne vilkår finner du her

Standardisert europeisk opplysninger om forbrukerkreditt finner du her

8 – Forbrukerkjøp

8.1 – Betaling

Leveranser til privatpersoner kan utføres med alle våre betalingsløsninger. Varer kan i spesielle tilfeller sendes per postoppkrav. Det må i så fall avtales med en av våre selgere. Privatpersoner har angrerett etter angrerettloven. Angrerettskjema kan lastes ned nederst på siden, og vedlegges også forsendelser til privatpersoner.

9 – Levering og forsinkelse

Levering av produktene skjer på den måte, som er angitt på ordrebekreftelsen. Leveringen kan variere fra produkt til produkt, er det en lagervare har vi mulighet for å sende samme dag eller 1-2 hverdager etter bestillingen, er det en vare fra vårt fjernlager kan det gå opptil 5-10 hverdager.

Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi dere informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt. Avhengig av produktenes art og forsinkelsens lengde kan dere etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve levering, kreve erstatning eller heve avtalen.

10 – Undersøkelse av produktene

Etter at produktene er mottatt, bør dere, så snart dere har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler.

11 – Rettigheter ved feil og mangler (Reklamasjon)

Reklamasjon må skje innen rimelig tid etter at mangelen ble oppdaget eller burde vært oppdaget. Dersom produktene har feil eller mangler kan dere etter omstendighetene kreve retting av feilen, omlevering, prisavslag, erstatning eller at kjøpet heves. Feilen må foreligge når dere får produktet i besittelse. Fristen for å reklamere er 2 måneder fra det tidspunkt da du oppdaget mangelen. Reklamasjon må uansett senest skje to år etter at du overtok varen. Melding om feil og mangler ved produktet kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Vi anbefaler av bevishensyn at reklamasjonen sendes oss skriftlig.

12 – Returnere varer du har kjøpt

Progear tilbyr åpent kjøp i 30 dager. I denne perioden kan du enkelt og greit returnere varen og få pengene tilbake dersom valget ikke føltes rett. Kunden tar kontakt via e-post: ordre@progear.no og sender med ferdig utfylt returskjema. Dette finner du her: www.progear.no/dokumenter/returskjema.pdf). Merk at all data skal være slettet før varen blir returnert og at kunden skal selv ikke modifisere produktet av noe slag før dette blir sendt inn til oss.

13 – Personopplysninger

Vi behandler i utgangspunktet bare firmaopplysninger som oppgis til oss, og som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deres firma. I noen tilfeller behandler vi firmaopplysninger som også inneholder personopplysninger til andre formål. Dette kan for eksempel være å sende informasjon om tilbud/informasjon som er relevante for dine kjøp. etc. per e-post eller som informasjon per post. Vi vil aldri videreformidle dine personopplysninger til andre aktører. Personer som har personopplysninger behandlet av oss vil til enhver tid kunne få innsyn, mulighet for å få rette feil opplysninger, få dem sperret eller slettet. Kontakt skjer via Kontaktskjema

14 – Salgspant

Selger betinger seg salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet.

15 – Tvister

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Løses ikke saken i minnelighet avtales Tønsberg Tingrett som verneting.

 

For mer informasjon om netthandel vises det til:

http://www.forbrukerradet.no/dine-rettigheter/netthandel

 

Returskjema

Angrerettskjema (PDF)

Gå til top knap